Mi smo Vizija Solution

Dobrodošli na naš sajt!

VIZIJA SOLUTION se bavi implementacijom sistema finansijskog upravljanja i kontrole i obukom kadrova javnog sektora

Kompanije, koje žele da imaju vodeću poziciju na tržištu stalno rade na poboljšanju svog proizvoda ili usluge, smanjenju troškova i, što je možda najvažnije, motivaciji svih zaposlenih da pruže svoj maksimum. Kompanije koje ne ulažu u konstantno poboljšanje nestaju sa tržišta. U tom smislu, potrebno je da organizacije, oslanjajući se na KAIZEN metodu, razviju svest o činjenici da možda način, koji koristimo pri obavljanju našeg posla, nije najefikasniji način, koji postoji. VIZIJA SOLUTION DOO NOVI SAD je konsultantska kuća koja vam može pomoći u implementaciji adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Vizija Solution doo je organizacija koja se bavi:

Od strane Nacionalne akadamije za javnu upravu akreditovani smo u oblastima:

Sistem javne uprave
Lični razvoj i veštine
Javne finansije
Trening trenera
Upravljanje u javnoj svojini
Upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći I fondovima EU
Lokalni razvoj i investiije u lokalnoj samoupravi

Zakažite sastanak ili radionicu

Kada je u pitanju pružanje javnih usluga, Zakon o budžetskom sistemu propisuje obavezu sprovođenja interne finasijske kontrole, u cilju upravljanja i sprovođenja kontrole nad javnim prihodim, rashodima, imovinom i obavezama.

Zato tim Vizija Solution nastoji da, koristeći svoje znanje i iskustvo, pruži podršku organizacijama (korisnicima javnih sredstava) pri implementaciji adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrola, koji bi omogućio bolje upravljanje rizicima i ostvarenje ciljeva organizacije.

Ukoliko imate nedoumice ili pitanja vezana za aktuelnu temu „Implementacija sistema finasijskog upravljanja i kontrole“ nudimo Vam mogućnost zakazivanja sastanka, ili interaktivne radionice, sa članovima našeg stručnog tima.

Zakaži

Dosadašnje iskustvo smo stekli, između ostalog, učestvujući u implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrola, kod različitih korisnika javnih sredstava i stručnim usavršavanjem u javnoj upravi, za šta smo akreditovani. Spremni smo na izazove i fleksibilni u prilagođavanju konkretnim potrebama, jer nam je zadovoljstvo da doprinosimo poboljšanju obavljanja delatnosti i ostvarivanju vizije i strateških ciljeva naših klijenata.

Naši klijenti

Klijenti o nama