НОВИНЕ И ИЗАЗОВИ НАКОН ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

VIZIJA SOLUTION DOO Novi Sad
организује:
САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ:
 НОВИНЕ И ИЗАЗОВИ НАКОН ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 Vizija Solution doo  je организација са дугогодишњим искуством  у обуци кадрова јавног сектора.

Акредитована је од стране Националне академије за јавну управу за спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи, између осталог и за област јавне набавке и уписана је у евиденцију спроводилаца програма, број решења о акредитацији: 151-00-582/2022-03 од 31.10.2022.

Овим путем Вас позивамо да се пријавите на саветовање која ће Вам омогућити да се упознате са свим новинама које доносе измене и допуне закона о јавним набавкама и подзаконски акти.

Наши предавачи  поседују дугогодишње практично искуство.

  • Дијана Гроздановић – службеник за јавне набавке са вишегодишњим искуством;
  • Ђорђе Бeлензада – консултант за јавне набавке, концесију и приватно јавно партнерство;
  • Бранислав Цветковић – дугогодишњи члан Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Датум и место одржавања саветовања:

Локација:  Хотел Нови Сад, Булевар Јаше Томића 1, Нови Сад

Термин одржавања:  09.02.2024. године

Полазници ће добити  УВЕРЕЊЕ да су присуствовали саветовању од стране акредитоване консултантске куће.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: 021/383-11-98 или путем мејла на  info@vizijasolution.com.

Пријавите се и обезбедите своје место на време!

Како би се спровелo квалитетно интерактивно саветовање број учесника је ограничен!!!