У Нишу одржана радионица на тему “Обавезно извештавање Министарства финансија до 31.03.2024. -новине, начин и дилеме”

Дана 19.03.2024. у Центру за стручно усавршавање Ниш одржале смо, сада већ традиционално, саветовање на тему обавезног извештавања Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, за чије подношење је рок 31.03.2024. године.

Сви корисници јавних средстава су у законској обавези да извештавају Централну јединицу за хармонизацију Министарства финансија до 31.03. текуће године о успостављању и одржавању система финансијског управљања и контроле за претходну годину.

Разговарали смо о начину и обавези подношења извештаја, дилемама приликом извештавања и избора изјаве, као и посебном извештају за школе јер је поприличан број учесника био управо из школа.

Веома смо поносне на пробуђену свест о увођењу и потреби одржавања система финансијског управљања и контроле!

Хвала полазницима на указаном поверењу и дивној сарадњи!