У Шапцу одржана радионица на тему “Обавезно извештавање Министарства финансија до 31.03.2024. -новине, начин и дилеме”

Дана 11.03.2024. у Центру за стручно усавршавање Шабац одржале смо, сада већ традиционално, саветовање на тему обавезног извештавања Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, за чије подношење је рок 31.03.2024. године.

Сви корисници јавних средстава су у законској обавези да извештавају Централну јединицу за хармонизацију Министарства финансија до 31.03. текуће године о успостављању и одржавању система финансијског управљања и контроле за претходну годину.

Разговарали смо о начину и обавези подношења извештаја, као и о ажурирању већ сачињене документације, јер смо по прву пут имали групу у којој су сви учесници ранијих година успоставили систем и нама указали поверење.

Веома смо поносне на пробуђену свест о увођењу и потреби одржавања система финансијског управљања и контроле! Хвала полазницима на указаном поверењу и дивној сарадњи!