ЈЕДНОДНЕВНЕ РАДИОНИЦE и вебинар НА ТЕМУ ФУК – ОБАВЕЗНО ИЗВЕШТАВАЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ДО 31.03.2024. -НОВИНЕ, НАЧИН, ДИЛЕМЕ

Сви корисници јавних средстава су у законској обавези да извештавају Централну јединицу за хармонизацију Министарства финансија до 31.03 текуће године о успостављању и одржавању система финансијског управљања и контроле за претходну годину.

Ова радионица ће вам разрешити дилеме и помоћи да на правилан начин поднесете извештај Министарству финансија до 31.03.2024. године и да се упознате са новинама у извештавању. Такође ће вам помоћи како да стекнете неопходна знања и приступите како успостављању система финансијског управљања и контроле у својој организацији, тако и ажурирању успостављеног система, уколико га већ имате, и да проверите да ли је документација правилно сачињена.

 

     Датум и место одржавања радионица:

     Вебинар-онлине – 01.03.2024. године

      У Шапцу 11.03.2024. – Центар за стручно усавршавање;

     У Новом Саду 12.03.2024. – Хотел Нови Сад;

     У Нишу 19.03.2024. – Центар за стручно усавршавање;

АГЕНДА

 

ИЗВЕШТАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА ДО 31.03.2024. ЗА 2023. ГОДИНУ

НОВИНЕ, НАЧИН, ДИЛЕМЕ

10:00-10:15       Регистрација учесника;
10:15-10:30 Почетак семинара;

Увод у Интерну финансијску контролу- појам , прописи, значај;

10:30-11:30 Потребна документација система финансијског управљања и контроле и обавеза и начин ажурирања сачињене документације;

Припрема за извештавање;

11:30-11:50 Пауза за кафу;
11:50-12:05 Извештај за ФУК – Обавеза, рокови и начин подношења;
12:05-12:20 Консолидовани извештај Министарства финансија и мишљења ДРИ;
12:20-13:00 -Новине у извештавању за 2023.годину

нове изјаве;

посебан извештај за ШКОЛЕ;

13:00-14:00 Извештавање Министарства финансија до 31.03.2024.

–решавање дилема кроз практичан пример;

Више информација на: info@vizijasolution.com ili na 021/383-11-98, 066/8331330!

Чекамо вас!!!

Тим Визије