Održan seminar u Regionalnom centru Kanjiža

Vizija Solution u saradnji sa Regionalnim centrom za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Kanjiže organizovala je seminar na temu “Uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole”.  Seminar je održan 13.10.2021. u prostorijama Regionalnog centra Kanjiža.

Polaznici seminara bili su u prilici da se upoznaju kako sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu temu, tako i sa procesom uspostavljanja i održavanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svojim organizacijama. Prezentovani su im dobri primeri iz prakse koji su olakšali razumevanje same teme seminara.

Takođe su upoznati sa potrebom upravljanja nepravilnostima,  kao i  dokumentovanjem istih, što će korisnicima javnih sredstava omogućiti smanjenje rizika od neostavrenja ciljeva i neopravdanih troškova.

Aktivno učestvovanje polaznika seminara ukazalo je na podignutu svest o potrebi finansijskog upravljanja i kontrole i doprinelo razjašnjavanju nedoumica.

Zahvaljujemo se polaznicima na ukazanom poverenju.