Održan seminar u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu

Vizija Solution u saradnji sa Regionalnim centrom za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju iz Niša organizovala je seminar na temu “Uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole”.  Seminar je održan 22.10.2021. u prostorijama Regionalnog centra Niš.

Polaznici seminara bili su u prilici da se upoznaju kako sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu temu, tako i sa procesom uspostavljanja i održavanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svojim organizacijama. Prezentovani su im dobri primeri iz prakse koji su olakšali razumevanje same teme seminara.

Takođe su upoznati sa potrebom upravljanja nepravilnostima,  kao i  dokumentovanjem istih, što će korisnicima javnih sredstava omogućiti smanjenje rizika od neostavrenja ciljeva i neopravdanih troškova.

Učesnici seminara su bile ustanove iz oblasti kulture,  socijalne zaštite, pravosuđa,  sporta i  obrazovanja.  Aktivno učestvovanje polaznika seminara ukazalo je na podignutu svest o potrebi finansijskog upravljanja i kontrole i doprinelo razjašnjavanju nedoumica.

Zahvaljujemo se  Regionalnom centru i polaznicima na ukazanom poverenju, kao i na ostvarenoj saradnji.

Tim Vizija Solution