IZJAVA O INTERNIM KONTROLAMA – NOVA OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

Članom 20.  Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i  standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru propisano je da rukovodilac korisnika javnih sredstava potpisuje izjavu o internim kontrolama kojom potvrđuje nivo usklađenosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na međunarodne standarde interne kontrole.

Izjava o internim kontrolama je sastavni deo godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole koji su korisnici javnih sredstava u obavezi da dostave Ministarstvu finansija-Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, a u primeni je do 1. januara 2021. godine.

Pravilnik možete pogledati na sledećem linku:

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru.