Izveštavanje ka Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole

Na osnovu člana 81. stav 5. i člana 82. stav 10. Zakona o budžetskom sistemu, člana 19. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru  i člana 32. st. 1 i 4. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru propisano je da su rukovodioci korisnika javnih sredstava obavezni da do 31. marta 2021. godine izveste ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR) za 2020. godinu, na obrascima koje priprema i objavljuje na svojoj internet stranici Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH).

Izveštavanje se vrši popunjavanjem dva upitnika, od kojih se jedan odnosi na sistem finansijskog upravljanja i kontrole, a drugi na sistem interne revizije.
U tu svrhu Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila nove obrasce upitnika za izveštavanje za 2020. godinu i puštena je u rad aplikacija za njihovo elektronsko popunjavanje i dostavljanje, a kojoj možete pristupiti preko linka https://ifkj.mfin.gov.rs
S obzirom da nalozi kreirani u okviru stare aplikacije za izveštavanje više nisu aktivni, sa linka u nastavku možete preuzeti  Korisničko uputstvo za aplikaciju , koje detaljno opisuje korake u procesu pristupanja aplikaciji i samom izveštavanju, kao i kompletne obrasce upitnika/izveštaja za FUK i internu reviziju radi upoznavanja i lakšeg prikupljanja informacija.(preuzeto sa: https://ifkj.mfin.gov.rs/prezentacija-izvestaji-pregled/6)

Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2020.godine

Aplikacija za izveštavanje – korisničko upustvo

Izjava o internim kontrolama

Po završetku popunjavanja izveštaja u okviru aplikacije potrebno je da odštampate, overite i na adresu Ministarstva finasija  dostavite Potvrdu o dostavljenom izveštaju (za FUK, odnosno IR izveštaj) i Izjavu o internim kontrolama (samo za FUK izveštaj).