O NAMA

o nama vizija

Savetnici koji se angažuju pri uvođenju Sistema Finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava imaju značajna stručna i praktična znanja u iz predmetne oblasti, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj.

Zaposleni poseduju iskustva stečena kako radom u javnom sektoru, tako i učestvovanjem u implementaciji na preko 50 projekata uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja I kontrole.

Direktor ima višegodišnje iskustvo stečeno radom u javnom sektoru, niz obuka na temu finansijskog upravljanja i kontrole, i koji je takođe akreditovan predavač Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.

U timu imamo i ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, predavače akreditovane od strane Nacionalne akademije, službenika za javne nabavke

Dijagram toka saradnje sa Vizija Solution doo Novi Sad

Održavanje sastanka/radionice, radi upoznavanja organizacije sa implementacijkom sistema FUK

Dostavljanje informacija i dokumentacije, radi upoznavanja savetnika sa organizacijom

Izrada predloga početne dokumentacije i planiranje koraka implementacije

Analiza poslovanja organizacije

Izrada predloga liste i mape poslovnih procesa

Pregled

Vršenje potrebnih korekcija

Izrada predloga Registra rizika i Strategije upravljanja rizicima

Upućivanje u monitoring i ažuriranje sistema

Zatražite referentnu listu >>

Naši klijenti