O NAMA

radionica

Savetnici koji se angažuju pri uvođenju Sistema Finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava imaju značajna stručna i praktična znanja  iz predmetne oblasti, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj.

Zaposleni poseduju iskustva stečena  radom u javnom sektoru  i učestvovanjem u implementaciji na preko 100 projekata uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja I kontrole kod različitih korisnika javnih sredstava.

Samostalni savetnik za finansijsko upravljanje i kontrolu ima višegodišnje iskustvo, kako na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod različitih korisnika javnih sredstava, tako i u održanim brojnim seminarima, webinarima i obukama na predmetnu temu;

Direktor ima višegodišnje iskustvo stečeno radom u javnom sektoru, u oblasti javnih finansija, niz obuka na temu finansijskog upravljanja i kontrole,  a takođe je i  akreditovan predavač Nacionalne akademije za javnu upravu za oblast javnih finansija.

Savetnice Vizije učestvovale su kao predavači na simpozijumu za direktore osnovih i srednjih škola održanom u martu  2022. i njihovo predavanje ocenjeno je najvišim ocenama od strane učesnika simpozijumu.

U timu imamo i ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru, predavače akreditovane od strane Nacionalne akademije, službenika za javne nabavke, menadžera ljudskih resursa…

Dijagram toka saradnje sa Vizija Solution doo Novi Sad

Održavanje sastanka/radionice, radi upoznavanja organizacije sa implementacijkom sistema FUK

Dostavljanje informacija i dokumentacije, radi upoznavanja savetnika sa organizacijom

Izrada predloga početne dokumentacije i planiranje koraka implementacije

Analiza poslovanja organizacije

Izrada predloga liste i mape poslovnih procesa

Pregled

Vršenje potrebnih korekcija

Izrada predloga Registra rizika i Strategije upravljanja rizicima

Upućivanje u monitoring i ažuriranje sistema

Zatražite referentnu listu >>

Naši klijenti