vizija solution seminar na palicu

Održan seminar na Paliću

Vizija Solution DOO Novi Sad je 10.10. i 11.10. 2019. godine u hotelu „Prezident“ na Paliću održala seminar sa radionicom na temu: “Uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstva”.

Učesnici obuke su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima i značaju implementacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava, o potrebnoj dokumentaciji i zakonskoj regulativi, koracima uspostavljanja i načinom primene u svakodnevnoj praksi, čime su se osposobili da stečena znanja primene prilikom implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svojoj organizaciji, kao i da konstantno poboljšavaju implementirani sistem.

Tokom seminara i radionice polaznici su upoznati sa:
-Strategijom uvođenja i razvoja FUK-a;
-Pravilnikom o sistemu FUK;
-Aktima za određivanje odgovornih lica za implementaciju FUK;
-Akcionim planom;
-Obrascima sa potrebnim elementima (Obrazac 1 – Lista poslovnih procesa; Obrazac 2 – Mapa poslovnih procesa; Obrazac 3 – Dokumentacija o sistemu – procedure, Obrazac 3a – Dokumentacija o sistemu (vertikalni pregled) – Procedure);
-Registrom rizika;
-Strategijom upravljanja rizicima;
-Ostalim aktima koji su potrebni za implementaciju FUK-a.

Predavač na seminaru i radionici je bila Biljana Veselinović – ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i akreditovani predavač od strane Nacionalne akademije za javnu upravu, koja je svoja profesionalna znanja, potvrđena kroz višegodišnju praksu podelile sa učesnicima seminara i radionice.

63 thoughts on “Održan seminar na Paliću”

Leave a Comment

Your email address will not be published.