Održan seminar u Centru za stručno usavršavanje Šabac

Vizija Solution u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje Šabac organizovala je seminar na temu “Uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanje nepravilnostima”.  Seminar je održan 19.11.2021. u prostorijama Centra za stručno usavršavanje.

Polaznici seminara bili su u prilici da se upoznaju kako sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu temu, tako i sa procesom uspostavljanja i održavanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svojim organizacijama. Prezentovani su im dobri primeri iz prakse koji su olakšali razumevanje same teme seminara.

Takođe su upoznati sa potrebom upravljanja nepravilnostima,  kao i  dokumentovanjem istih, što će korisnicima javnih sredstava omogućiti smanjenje rizika od neostavrenja ciljeva i neopravdanih troškova.

Učesnici seminara su bile ustanove iz oblasti kulture,  socijalne zaštite, pravosuđa,  sporta i  obrazovanja.  Aktivno učestvovanje polaznika seminara ukazalo je na podignutu svest o potrebi finansijskog upravljanja i kontrole i doprinelo razjašnjavanju nedoumica. Ovaj seminar se pokazao kao izuzetno koristan predstavnicima korisnika javnih sredstava koji su već sami pristupili koracima implementacije, i  nisu znali kako da nastave proces.

Zahvaljujemo se  Centru za stručno usavršavanje na uspostavljenoj saradnji,  kao i polaznicima na ukazanom poverenju.

Tim Vizija Solution