Radionica za samostalno uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Nišu

Vizija Solution doo Novi Sad održaće celodnevnu  radionicu na temu:

“Samostalno uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava” u Nišu, 28.11.2023. godine.

Nakon niza održanih radionica vraćamo se u Niš u kom smo, u zadnjih pet godina, održali desetak uspešnih seminara.

Cilj radionice je da se polaznicima osim teorije, sa kojom će svakako biti upoznati, približi praktična primena stečenih znanja kako na temu uspostavljanja, tako i na temu obaveznog održavanja uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Tema će biti prezentovana na primerima iz prakse od strane predavača koji su učestvovali u izradi dokumentacije za finansijsko upravljanje i kontrolu kod brojnih korisnika javnih sredstava i imaju bogato praktično iskustvo.

Jedan od segmenata ove radionice, a možda i najvažniji, biće praktična primena stečenih znanja kroz zadatke koje će polaznici izvršavati samostalno i u grupama, i  samim tim  trenutno razrešavati dileme sa kojima se susreću.

Obuku  će održati savetnice Vizija Solution doo Novi Sad, koje su ujedno i akreditovani predavači Nacionalne akademije za javnu upravu, za oblast Interna finansijska kontrola i revizija u javnom sektoru, a koje poseduju bogato praktično i teoretsko iskustvo u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sa čijim referencama se možete upoznati putem sledećeg linka: REFERENTNA LISTA VIZIJA sa komentarima.

Polaznici će po završetku radionice dobiti uverenje o učestvovanju na praktičnoj radionici, održanoj od strane akreditovanih predavača.

Više informacija o radionici možete dobiti na info@vizijasolution.com ili na broj telefona 021/383-11-98 .

Kako bi se održala kvalitetna radionica broj mesta je ograničen.

Obezbedite svoje učešće na vreme!