Radionica za samostalno uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Novom Sadu

Vizija Solution doo Novi Sad održaće celodnevnu  radionicu na temu:

“Samostalno uspostavljanje i održavanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava” u Novom Sadu, 10.11.2023. Radionica će se održati u hotelu Novi Sad.

 

Cilj radionice je da se polaznicima osim teorije, sa kojom će svakako biti upoznati, približi praktična primena stečenih znanja kako na temu uspostavljanja, tako i na temu obaveznog održavanja uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Tema će biti prezentovana na primerima iz prakse od strane predavača koji su učestvovali u izradi dokumentacije za finansijsko upravljanje i kontrolu kod brojnih korisnika javnih sredstava i imaju bogato praktično iskustvo.

Jedan od segmenata ove radionice, a možda i najvažniji, biće praktična primena stečenih znanja kroz zadatke koje će polaznici izvršavati samostalno i u grupama, i  samim tim  trenutno razrešavati dileme sa kojima se susreću.

Obuku održavaju savetnice Vizija Solution doo Novi Sad, koje su ujedno i akreditovani predavači Nacionalne akademije za javnu upravu, za oblast Interna finansijska kontrola i revizija u javnom sektoru, a koje poseduju bogato praktično i teoretsko iskustvo u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sa čijim referencama se možete upoznati putem sledećeg linka: REFERENTNA LISTA VIZIJA sa komentarima.

Polaznici će po završetku radionice dobiti uverenje o učestvovanju na praktičnoj radionici, održanoj od strane akreditovanih predavača.

Više informacija o radionici možete dobiti na info@vizijasolution.com ili na broj telefona 021/383-11-98 .

Kako bi se održala kvalitetna radionica broj mesta je ograničen.

Obezbedite svoje učešće na vreme!