SOFTVERSKA REŠENJA

Shodno odredbama

Zakona o budžetskom sistemu

za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijkog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava. Rukovodilac korisnika javnih sredstava može preneti nadležnost za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lice koje on ovlasti.
S obzirom na uočen problem sa primenom i implementacijom koji korisnici imaju sa napravljenom dokumentacijom za finansijsko upravljanje i kontrolu, nudimo Vam softversko rešenje koje omogućava lakšu primenu, korišćenje i ažuriranje napravljenje dokumentacije za finansijko upravljanje i kontrolu i omogućava efikasnije upravljanje rizicima. Aplikacija Vam omogućava:

Naši klijenti