U Centru za stručno usavršavanje Šabac održaće se seminar na temu Finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja nepravilnostima

Vizija Solution doo Novi Sad, u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje Šabac, organizuje seminar sa radionicom na temu Finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja nepravilnostima.

Finansijsko upraljanje i kontrola je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava u skladu sa članom 81. Zakona o budžetskom sistemu, a sve u cilju zatvaranja 32. Poglavlja za pristup EU.
Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema FUK-a odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava, koji do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu, na propisan način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Svrha seminara je:

  • upoznavanje sa pojmom finansijskog upravljanja i kontrole i obavezom implementacije sistema FUK-a;
  •  predstavljanje  koraka  implementacije, što za cilj ima osposobljavanje zaposlenih, kod korisnika javnih sredstava, za  samostalno pristupanje izradi dokumentacije za uspostavljanje sistema;
  • predstavljanje obrazaca uz detaljno objašnjenje  o popunjavanju istih;
  • upoznavanje sa upravljanjem nepravilnostima;
  • bolje razumevanje materije uz praktične primere iz prakse.

Seminar će se održati 19.11.2021. godine u 10:00h u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Šabac.

Za prijavu i više infomracija možete se obratiti putem mejla na adresu info@vizijasolution.com ili putem telefona na 021/383-11-98

Pravo je vreme je da načinite kvalitetne korake ka uspostavljanju adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a mi Vam u tome možemo pomoći.