Uvođenje kompetencija za rad službenika u lokalnoj samoupravi

Mila Velicki, direktor i savetnik Vizija Solution doo Novi Sad, je kao  akreditovan realizator Nacionalne akademije za javnu upravu prisustvovala  trodnevnoj obuci na temu Uvođenje kompetencija za rad službenika u lokalnoj samoupravi”.

Obuka je održana u okviru projekta  „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“.
Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština.

Akreditovani predavači su imali priliku da se  bliže upoznaju sa konceptom kompetencija, sa predstojećim fazama u uvođenju ovog sistema, kao i efektima koje će ova reforma imati na lokalne samouprave.

Jedan od 12 principa dobrog upravljanja Saveta Evrope  je kompetentnost i stručnost, a to znači da je potrebno obezbediti da izabrani funkcioneri i zaposleni u organima lokalne samouprave imaju potrebne kapacitete za ispunjenje svojih utvrđenih nadležnosti.

Uredba o određivanju kompetencija za rad službenika u organima AP i JLS doneta je u decembru 2021.godine i njome se bliže  određuju ponašajne i opšte funkcionalne kompetencije i pokazatelji njihovog ispoljavanja, kao i posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti rada, način njihovog određivanja i oblasti znanja i veština na koje se odnose.

Posebne funkcionalne kompetencije na određenom radnom mestu mogu se utvrditi pri sastavljanju opisa poslova radnog mesta u skladu sa aktom Vlade.

Nakon obuke, akreditovani realizatori mogu da:

  • bolje razumeju koncept upravljanja ljudskim resursima zasnovan na kompetencijama;
  •  razlikuju vrste kompetencija (ponašajne, opšte i posebne funkcionalne kompetencije);
  • unaprede sopstvene planove obuka kako bi bliže odgovorili potrebama JLS koje proizilaze iz uvođenja kompetencije u narednim godinama;
  •  primene iskustva sa državnog nivoa kroz primere najčešćih izazova prilikom određivanja kompetencija za rad državnih službenika.

Stoga su savetnici Vizije sada u mogućnosti da Vam pomognu i na temu uvođenja kompetencija za rad službenika u lokalnoj samoupravi.