Vizija Solution uspostavila je saradnju sa Privrednim apelacionim sudom

Privredni apelacioni sud je, u smislu Zakona o uređenju sudova, osnovan kao sud posebne nadležnosti, neposredno viši za privredne sudove na teritoriji Republike Srbije.

Privredni apelacioni sud odlučuje o žalbama na odluke prvostepenih privrednih sudova, a u prvom stepenu u stvarima određenim Zakonom. Odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti privrednih sudova, utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene zakona i vrši druge poslove određene Zakonom.
Sedište Privrednog apelacionog suda se nalazi u sudskoj zgradi u Beogradu, ul. Nemanjina br.9.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što su nam pozitivna iskustva stečena radom sa brojnim korisnicima javnih sredstava rezultirala novim i  još izazovnijim projektima.

Zahvaljujemo se Privrednom apelacionom sudu na ukazanom poverenju, potrudićemo se da opravdamo očekivanja I uspešno realizujemo zajednički cilj, a to je uspostavljen sistem finansijskog upravljanja I kontrole.