WEBINAR 16.03.2021. Finansijsko upravljanje i kontrola kod korisnika javnih sredstava i novine u izveštavanju do 31.03.2021.

Finansijsko upravljanje  i kontrola je obaveza korisnika javnih sredstava u  skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Rukovodilac korisnika javnih sredstva do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava ministra o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Ovim putem pozivamo Vas na webinar koji će se održati dana 16.03.2021. u 10h kojim ćete se upoznati sa:

  • zakonskom obavezom uspostavljanja i održavanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava;
  • dokumentacijom koja se koristi pri implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • novinama u izveštavanju ka Centralnoj jedinici za harmonizaciju Ministarstva finansija koje predstavlja zakonsku obavezu svih korisnika javnih sredstava, sa rokom do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

Kotizacija za webinar iznosi 5.000,00 dinara.

OBRAZAC PRIJAVE za webinar možete poslati na adresu: milavelicki@vizijasolution.com

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Tim Vizija Solution