WEBINAR: Izrada dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Finansijsko upravljanje i kontrola predstavlja celokupni sistem internih kontrola koje uspostavljaju rukovodioci organizacija u javnom sektoru, koji su i odgovorni za taj sistem.
Za uspostavljanje, održavanje i redovno ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, odgovoran je rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Svrha webinara je:

  • upoznavanje sa pojmom finansijskog upravljanja i kontrole i obavezom implementacije sistema FUK-a;
  •  predstavljanje  koraka  implementacije, što za cilj ima osposobljavanje zaposlenih, kod korisnika javnih sredstava, za  samostalno pristupanje izradi dokumentacije za uspostavljanje sistema;
  • predstavljanje obrazaca uz detaljno objašnjenje  o popunjavanju istih;
  • bolje razumevanje materije uz praktične primere iz prakse.

Predavač na webinaru biće samostalni savetnik za finansijsko upravljanje i kontrolu Dragana Mihaljica, koja poseduje višegodišnje iskustvo na projektima uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, stečeno radom sa preko 50 korisnika javnih sredstava.

WEBINAR će se održati 06.07.2021. godine u 10:00h

Cena webinara je 7.000,00 dinara;

Prijavu možete izvršiti tako što ćete popunjen obrazac prijave poslati na adresu: milavelicki@vizijasolution.com

„Vizija bez poduhvata ne znači ništa. Nije dovoljno samo gledati ka vrhu stepenica, potrebno je zakoračiti.” Vaclav Havel

Pravo je vreme je da načinite kvalitetne korake ka uspostavljanju adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole, a mi Vam u tome možemo pomoći.

 

TIM VIZIJA SOLUTION