Savetnice Vizije – predavači na simpozijumu za direktore osnovnih i srednjih škola

Savetnice Vizija Solution doo Novi Sad, Mila Velicki i Dragana Mihaljica, učestvovale su kao predavači na akreditovanom simpozijumu,  namenjenom direktorima osnovnih i srednjih škola, u organizaciji izdavačke kuće Data Status. Simpozijum je održan u Drvengradu “Mećavnik”,  u periodu od 16. do 18. marta 2022. godine, pod nazivom “Direktor- pokretač, podrška i kontrola unapređivanja kvaliteta rada ustanove”.

Učesnici simpozijuma imali su priliku da se upoznaju kako sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu temu, tako i sa procesom uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole u školama, a i obaveznim izveštavanjem ka Centralnoj jedinici za harmonizaciju do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

Velika  nam je čast i  zadovoljstvo što smo imali priliku da uzmemo učešće na ovakvom događaju zajedno sa predstavnicima Ministarstva prosvete , nauke i tehnološkog razvoja, Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda, rukovodiocem Školske uprave Beograd, profesorom Ekonomskog fakulteta i direktorima škola.

Učešće na ovakvom događaju predstavlja veliku čast za savetnike Vizija Solution-a i pečat na naše zalaganje da ovu materiju maksimalno približimo korisnicima javnih sredstava.

Zahvaljujemo se  polaznicima na pažnji  i aktivnom učestvovanju koje nam mnogo znači za unapređenje naših usluga, a takođe i velika zahvalnost organizatorima na ukazanom poverenju i prilici da učestvujemo na ovako značajnom događaju.

Tim Vizija Solution-a